Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen bij DirectPay
DirectPay is een full service creditmanagement organisatie die als onderdeel van haar werkzaamheden openstaande vorderingen incasseert. Hiermee helpen wij ondernemers en bedrijven in hun bedrijfsvoering. We zijn ons bewust van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en de impact die ons werk kan hebben op het leven van mensen.

Klant-debiteuren van DirectPay hebben recht op een zorgvuldige, respectvolle omgang en communicatie. Wij streven naar afgewogen betalingsregelingen die perspectief blijven bieden.

Uitgangspunt van onze dienstverlening is een onverstoord goede klantrelatie tussen DirectPay’s opdrachtgevers en de klanten van deze opdrachtgevers.

Vanuit een aantal speerpunten proberen we iedere dag invulling te geven aan ons MVO‑beleid en daar waar mogelijk onze bedrijfsvoering verder te verduurzamen.

Zorgvuldige communicatie met debiteuren
In onze communicatie willen wij voor iedereen begrijpelijke taal gebruiken. Wij communiceren op een vriendelijke en respectvolle manier. Wij ondernemen bovendien altijd meerdere acties om in contact te komen met de klant-debiteur, zodat deze voldoende gelegenheid heeft om binnen een redelijke termijn aan zijn/haar betalingsverplichtingen te voldoen.

Voorkomen van extra kosten en gerechtelijke procedures
Ons beleid is gericht op een open en eerlijke dialoog met onze klant-debiteuren. Een gerechtelijke procedure is altijd het laatste middel. Debiteuren die bij ons tijdig een (juridisch) dispuut opwerpen, behandelen wij fair. De betalingsregelingen die wij treffen zijn erop gebaseerd dat wij samen met de schuldenaren tot een constructieve oplossing met een hoopvolle eindsituatie willen komen.

Wij verwachten in 2017 circa 80.000 betalingsregelingen te treffen. Dat is 30% meer dan in 2016.

Beschrijving van foto
Close Om https://www.directpay.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid