Wat zijn uw rechten? 

DirectPay beheert uw openstaande factuur of betalingsachterstand. Wij incasseren achterstallige betalingen met begrip voor ieders persoonlijke situatie.  Om te voorkomen dat uw schulden een probleem worden, zijn er mogelijkheden voor betalingsregelingen, uitstel van betaling of zelfs geheel of gedeeltelijke kwijtschelding van de incassokosten of uw betalingsachterstand. Hieronder leest u of u recht heeft op bijzondere regelingen die gelden voor gevallen waarbij DirectPay eigenaar is van de vordering.

Betalingsregelingen

1. U mag op verzoek altijd in vier maandelijkse termijnen betalen. Hieraan zijn geen extra kosten verbonden.

 • Als u niet in vier maandelijkse termijnen kunt betalen, kunt u in overleg met DirectPay een langere termijn afspreken.
 • Als uw financiële omstandigheden wijzigen kunt u op verzoek uw betalingsregeling aanpassen.
 • Heeft u een betalingsregeling afgesproken en bent u (een keer) niet in staat om een termijn te betalen?  Dan kunt u op verzoek uw betaling aan ons maximaal drie keer overslaan. De betalingsregeling wordt dan verlengd met de termijnen die u overslaat.

Uitstel van betaling

2. U komt in aanmerking voor uitstel van betaling als:

 • U bezwaar aantekent. Wordt uw bezwaar geheel of gedeeltelijk afgewezen, dan vervalt het uitstel voor het afgewezen deel. U kunt daarvoor uiteraard alsnog een betalingsregeling treffen. 
 • Persoonlijke omstandigheden - bijvoorbeeld ziekte, een sterfgeval, een burn-out of ander persoonlijk leed - u verhinderen uw financiële zaken ter hand te nemen. Dit uitstel van betaling geldt voor maximaal drie maanden.
 • U aangemeld bent voor schuldhulpverlening en wacht op de behandeling van uw zaak. U krijgt op verzoek drie maanden uitstel van betaling. Zo nodig kan dit uitstel worden verlengd.
 • U al wordt begeleid door een schuldhulpverlener die lid is van de NVVK. Het uitstel duurt zo lang de hulpverlener uw dossier in behandeling heeft.
 • U schulden heeft met een betalingsachterstand van meer dan 60 dagen. Op uw verzoek maken wij daarover afspraken met andere schuldeisers. Gedurende de inventarisatieperiode van maximaal twee maanden krijgt u uitstel van betaling. 

Kwijtschelding

3. U komt in aanmerking voor kwijtschelding van de incassokosten als:

 • U een bijstandsuitkering heeft.
 • U niet meer dan het minimum loon verdient.
 • U onder het bestaansminimum leeft.

 4. U komt in aanmerking voor geheel of gedeeltelijke kwijtschelding van uw betalingsachterstand als:

 • U langer dan twee jaar een bijstandsuitkering krijgt.
 • U onder het bestaansminimum leeft en er geen uitzicht is op verbetering.

Geen rechten zonder plichten. Om succesvol een beroep te kunnen doen op een regeling, is het noodzakelijk dat u de vragen van DirectPay op tijd, volledig en naar waarheid beantwoordt. Dan krijgt u onze belofte dat wij onze dienstverlening en het incasseren van openstaande vorderingen zo goed mogelijk op uw persoonlijke omstandigheden aanpassen. 

Close Om https://www.directpay.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid