Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen bij DirectPay
DirectPay is een full service credit management organisatie die als onderdeel van haar werkzaamheden openstaande vorderingen incasseert. Hiermee helpen wij ondernemers en bedrijven in hun bedrijfsvoering. Daarbij zijn we ons bewust van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en de impact die ons werk kan hebben op het leven van mensen.

Klant-debiteuren van DirectPay hebben recht op een zorgvuldige, respectvolle omgang en communicatie. Wij streven naar afgewogen betalingsregelingen die perspectief blijven bieden. Daarbij streven wij ernaar dat niemand onder het bestaansminimum komt.

Het uitgangspunt van onze dienstverlening is een onverstoord goede klantrelatie tussen DirectPay’s opdrachtgevers en de klanten van deze opdrachtgevers.

Vanuit een aantal speerpunten proberen we iedere dag invulling te geven aan ons MVO beleid en daar waar mogelijk onze bedrijfsvoering verder te verduurzamen.

Zorgvuldige communicatie met debiteuren
In onze communicatie willen wij voor iedereen begrijpelijke taal gebruiken. We communiceren op een vriendelijke en respectvolle manier. Wij ondernemen bovendien altijd meerdere acties om in contact te komen met de klant-debiteur, zodat deze voldoende gelegenheid heeft binnen een redelijke termijn aan zijn/haar betalingsverplichtingen te voldoen.

Voorkomen van extra kosten en gerechtelijke procedures
Ons beleid is er op gericht een open en eerlijk dialoog aan te gaan met onze klant-debiteuren. Een gerechtelijke procedure is altijd het laatste middel. Debiteuren die bij ons tijdig een (juridisch) dispuut opwerpen behandelen wij eerlijk. De betalingsregelingen die wij treffen zijn gebaseerd op het principe om samen met de schuldenaren tot constructieve oplossingen met een hoopvolle eindsituatie te komen.

Wij verwachten in 2017 circa 80.000 betalingsregelingen te treffen. Dat is 30% meer dan in 2016.

Beschrijving van foto
Close Om https://www.directpay.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid