Veelgestelde vragen

Namens wie benadert DirectPay mij?

DirectPay werkt met verschillende professionele opdrachtgevers. Uw vordering is door het bedrijf of de instantie aan ons verkocht of in ons beheer geplaatst. Voor u betekent dit dat wij uw gesprekspartner zijn voor de facturen die worden vermeld in de correspondentie.  

Ik heb problemen met inloggen in Mijn DirectPay. Wat moet ik doen?

Wanneer u uw inlognaam en/of wachtwoord bent vergeten, stuur dan een e-mail naar service@directpay.nl met de volgende informatie: Naam, postcode, huisnummer. 

Mocht u desondanks nog steeds problemen ondervinden, laat dit zo snel mogelijk weten door ook een e-mail te sturen naar service@directpay.nl met de volgende informatie: Naam, postcode, huisnummer en omschrijving van het probleem. Onze IT afdeling zal het probleem onderzoeken en trachten het zo snel mogelijk voor u op te lossen.

Hoe kan ik een kopie factuur opvragen?

Om een kopie van uw factuur te ontvangen, stuur dan een e-mail naar service@directpay.nl. Schrijf in deze mail het verzoek om uw factuur te ontvangen samen met de volgende informatie: Naam, postcode, huisnummer, debiteurnummer en factuurnummer. 

We nemen uw verzoek in behandeling en zorgen ervoor dat u uw kopie zo snel mogelijk ontvangt. Wilt u er voor zorgen dat u duidelijk uw debiteurnummer en factuurnummer vermeldt? Zonder deze gegevens kunnen wij uw opvraag niet in behandeling nemen. 

Wat zijn de voorwaarden voor het treffen van een betalingsregeling?

Indien u bij DirectPay voor dezelfde vordering al twee maal eerder een betalingsregeling bent overeengekomen, is het niet meer mogelijk om hiervoor nogmaals een regeling te treffen. In alle andere gevallen behoort het treffen van een betalingsregeling tot de mogelijkheden.

Hoe kan ik een betalingsregeling treffen?

Als u aan de voorwaarden voldoet, kunt u online via de selfservice portal bepalen over hoeveel termijnen u uw openstaande vordering wilt uitspreiden. Om de regeling te activeren dient u binnen een week een aanbetaling van € 25 over te maken. Per mail krijgt u een bevestiging van de door u ingevoerde betalingsregeling. 

Welke facturen moet ik nog betalen?

U kunt een overzicht van uw openstaande vorderingen inzien via de selfservice portal. Dit factuuroverzicht laat zien welke facturen u bij welke klant heeft of had openstaan. Hierbij wordt het klantnummer, de factuurdatum, de vervaldatum, het factuurbedrag en het openstaande bedrag vermeld. 

Ik ben het niet eens met de vordering. Wat moet ik doen?

Als u het niet eens bent met de vordering, dan kunt u dit het beste zo snel mogelijk aan ons laten weten. Dit kan door een e-mail te sturen naar service@directpay.nl. Vergeet niet uw debiteur- en factuurnummer te vermelden. Zonder deze gegevens kunnen wij uw verweer niet in behandeling nemen.

Ik heb vragen over de door DirectPay uitgevoerde credit score. Wat nu?

Onze credit score moet worden gezien als een advies /risico inschatting met betrekking tot kredietwaardigheid. In eerste instantie gebeurt dit automatisch. Wij kijken daarbij onder meer naar demografische gegevens  gecombineerd met historische betaalgegevens die bij ons en bij de aan ons gelieerde ondernemingen bekend zijn. Uiteindelijk leidt dit tot een credit score. De organisatie waar u klant wilt worden (onze opdrachtgever) neemt vervolgens - mede op basis van onze score - een besluit om u wel of niet, of onder voorwaarden, als klant te accepteren.

Als u algemene vragen heeft over de door ons voor onze opdrachtgever uitgevoerde credit score, stuur ons dan een e-mail via service@directpay.nl.

Wilt u een handmatige beoordeling van de credit score? Mailt u ons dan ook via service@directpay.nl. Stuur dan meteen de volgende gegevens (van u zelf) mee:  naam, geboortedatum, postcode, huisnummer en de naam van het bedrijf die de credit score bij ons heeft uitgevoerd.

Heeft u vragen over het besluit van onze opdrachtgever? Neemt u dan contact op met het bedrijf waar u klant wilt worden.

En wilt u uw rechten op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming uitoefenen (AVG)? Kijk dan in ons privacy statement voor meer informatie (https://www.directpay.nl/nl/zakelijk/privacy-statement.) U kunt uw verzoek in dat geval richten aan:

Direct Pay Services B.V.
T.a.v. de functionaris voor de gegevensbescherming
Blaak 16
3011 TA Rotterdam

Ik heb de vordering al betaald. Waarom krijg ik dan toch een herinneringsbrief?

Als u recent heeft betaald, kan het zijn dat uw betaling en onze brief elkaar gekruist hebben. Wanneer de betaling binnen de gestelde termijn op onze rekening is bijgeschreven, is dat verder geen probleem. Het kan ook zijn dat u aan onze opdrachtgever heeft betaald. Is dat het geval, dan verzoeken wij u ons het betaalbewijs te mailen naar service@directpay.nl. Wij accepteren alleen een foto of een printscreen vanuit internet bankieren als geldig betaalbewijs inclusief de omschrijving (dus niet alleen het afgeschreven bedrag) en betaaldatum.

Ik heb de hoofdsom volledig betaald. Toch zie ik dat (een deel van) deze hoofdsom nog openstaat. Hoe kan dat?

Mogelijk zijn u incassokosten in rekening gebracht. Het openstaand saldo is dan opgebouwd uit de openstaande facturen (hoofdsom) en de incassokosten. Wanneer u een betaling verricht, zal uw betaling eerst worden afgeboekt van de incassokosten en niet van de hoofdsom. Het kan ook zijn dat uw betaling onderweg is. Een andere mogelijkheid is dat we uw betaling niet hebben kunnen toewijzen of dat er een storno heeft plaatsgevonden. In die gevallen is het aan te raden om telefonisch contact op te nemen met een van onze servicemedewerkers op 088-900 6666.

Waarom ontvang ik een nieuwe factuur als ik al aangemeld ben bij de WSNP?

Bent u aangemeld bij de WSNP en heeft u een factuur ontvangen, dan kunt u contact opnemen met uw bewindvoerder. Uw bewindvoerder zal beoordelen of deze factuur binnen de WSNP valt. Is dit het geval, dan wordt het bedrag opgenomen in de crediteurenlijst en hoeft u verder niets te doen. Valt deze erbuiten, dan zult u zelf moeten zorgdragen voor een tijdige betaling.

Ik heb van DirectPay een brief ontvangen. Echter, de geadresseerde woont hier niet. Wat moet ik doen?

U kunt in dat geval een e-mail sturen naar service@directpay.nl. Er zal dan in ons systeem melding van vermoedelijke fraude worden gemaakt. Vervolgens zullen wij een onderzoek starten. De brieven die u van ons ontvangt kunt u dan als niet verzonden beschouwen.

Ik heb van DirectPay een herinneringsbrief ontvangen voor een openstaande vordering bij mijn vorige energieleverancier. Hoe kan dat? Ik heb namelijk al een eindnota ontvangen en betaald.

Een eindnota gaat over de periode van de start tot aan het einde van het contract. Het is gebruikelijk dat een energieleverancier de eindnota opstelt exclusief niet betaalde voorschotbedragen. U dient deze voorschotbedragen dan ook te voldoen. Heeft u hier desondanks nog vragen over dan is het aan te raden om telefonisch contact op te nemen met een van onze servicemedewerkers op 088 - 900 6666.

sluiten Om https://www.directpay.nl goed te laten functioneren maken we gebruik van cookies. Bekijk ons cookiebeleid